Program

Endelig tidsplan som fastsatt på lagledermøtet ONSdag:

Onsdag 9.2 :

2000 Lagledermøte, avholdes via TEAMS på denne linken

Torsdag 10.2 : ( detaljert program på denne linken )

1000-1020 Besiktigelse

1100 Start 1.omgang

1250-1310 Besiktigelse

1345 Start 2. omgang

Premieutdeling vi bli etter rennslutt fredag

1800 Lagledermøte (Teams)

Fredag 11.2 tentativt:

Tilsvarende som torsdag

Premieutdeling for begge renndager

. . .

Reklame