Program

Nedenfor kun foreløpig skissert (per 20.01) – endelig tidsplan bestemmes på lagledermøtet fredag:

Fredag 20.3 :

1900 Lagledermøte, avholdes i sekreteriatet i målområdet.

Lørdag 21.3 (damer + herrer) tentativt:

0900-0930 Besiktigelse 1.omgang damer og herrer

1000 Start 1.omgang damer

1100 Start 1. omgang herrer

1230-1250 Besiktigelse 2. omgang damer

1245-1305 Besiktigelse 2.omgang herrer

1315 Start 2. omgang damer

1400 Start 2. omgang herrer

1630 Premieutdeling for begge renn

Søndag 22.3 (herrer) tentativt:

0900-0920 Besiktigelse 1.omgang

0945 Start 1.omgang

1130-1150 Besiktigelse 2.omgang

1230 Start 2. omgang

1400 Premieutdeling

. . .