Program

Nedenfor kun foreløpig skissert – endelig tidsplan bestemmes på lagledermøtet fredag:

Fredag 22.2 :

1900 Lagledermøte, Hakadal ILs klubbhus på Elvetangen (ved Hakadal Ungdomskole – kartangivelse, GoogleMaps).

Lørdag 23.2 (GS) tentativt:

0900-0930 Besiktigelse 1.omgang damer og herrer

1000 Start 1.omgang damer

1100 Start 1. omgang herrer

1230-1250 Besiktigelse 2. omgang damer

1245-1305 Besiktigelse 2.omgang herrer

1315 Start 2. omgang damer

1400 Start 2. omgang herrer

1630 Premieutdeling for begge renn

Søndag 24.2 (SL) tentativt:

0900-0920 Besiktigelse 1.omgang damer og herrer

0945 Start 1.omgang damer

1100 Start 1. omgang herrer

1230-1250 Besiktigelse 2. omgang damer

1245-1305 Besiktigelse 2.omgang herrer

1315 Start 2. omgang damer

1400 Start 2. omgang herrer

1630 Premieutdeling for begge renn

. . .

Reklamer