Innbydelse/påmelding

Renninnbydelse < kommer >

Rennoppføring i NSFs terminliste (link HER) + i FIS Calendar (link HER)

Påmelding via Min Idrett fra 1. januar. Landslagsløpere meldes på direkte av Norges Skiforbund, utenlandske løpere meldes på av respektive lands påmeldere.

Påmeldingsfrist er mandag 7.2 – etteranmelding vil deretter være mulig frem til ONSdag 9.2 kl. 15:00 mot et forhøyet startgebyr på kr. 500 (prisen vil være justert i påmeldingssystemet).

Deltagerliste publiseres etter utløp av ordinær påmeldingsfrist, under «Lister/Resultater«. Denne vil bli oppdatert daglig mhp. etteranmeldinger og strykninger frem mot lagledermøtet før første renndag.

.

Reklame