Innbydelse/påmelding

Renninnbydelse < kommer >

Rennoppføring i NSFs terminliste – se link her

Påmelding via Min Idrett fra 1. januar. Landslagsløpere meldes på direkte av Norges Skiforbund, utenlandske løpere meldes på av respektive lands påmeldere.

Påmeldingsfrist er onsdag 18.3 – etteranmelding vil deretter være mulig ut TORSdag 19.3 mot et tillegg i startgebyret på 50% (prisen vil da være justert i påmeldingssystemet).

Deltagerlister publiseres etter påmeldingsfristens utløp, under «Lister/Resultater«. Disse listene vil bli oppdatert daglig mhp. etteranmeldinger og strykninger frem mot lagledermøtet før første renndag.

.