Innbydelse/påmelding

Renninnbydelse < kommer >

Rennoppføring i NSFs terminliste direktelink her

Påmelding via Min Idrett fra 1. januar – landslagsløpere meldes på direkte av Norges Skiforbund (gjerne innen påmeldingsfristen), utlendinger meldes på av respektive lands påmeldere.

Påmeldingsfrist er tirsdag 6.2 – etteranmelding vil være mulig frem til TORSdag 8.2 klokken 23:59 mot et tillegg i startgebyret på 50% (prisen vil da være justert i påmeldingssystemet).

Deltager-/punktlister publiseres etter påmeldingsfristens utløp, på siden «Lister/Resultater«. Disse listene vil bli oppdatert daglig mhp. etteranmeldinger og strykninger frem mot lagledermøtet før renndagen.

.

Advertisements