Innbydelse/påmelding

Renninnbydelse < kommer >

Rennoppføring i NSFs terminliste – se link her

Påmelding via Min Idrett fra 1. januar – landslagsløpere meldes på direkte av Norges Skiforbund (gjerne innen påmeldingsfristen), utlendinger meldes på av respektive lands påmeldere.

Påmeldingsfrist er onsdag 20.2 – etteranmelding vil deretter være mulig ut TORSdag 21.2 mot et tillegg i startgebyret på 50% (prisen vil da være justert i påmeldingssystemet).

Deltager-/punktlister publiseres etter påmeldingsfristens utløp, på siden «Lister/Resultater«. Disse listene vil bli oppdatert daglig mhp. etteranmeldinger og strykninger frem mot lagledermøtet før renndagen.

.